Garancija in servisi

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Garancijo se uveljavlja s kopijo računa ali garancijskim listom. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku bodo na servisu odpravili brezplačno. Seznam servisov je na garancijskem listu.

Garancija preneha veljati pri:

  • 1. zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela....)
  • 2. okvarah nastalih, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja.
  • 3. pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
  • 4. pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
  • 5. pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
  • 6. pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
  • 7. pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja